Animal shelter: Kat op de dool Deinze

Kat op de dool Deinze is een klein erkend asiel dat zich vooral bekommert om het lot van de zwervende, tamme huiskatten en kittens uit regio Deinze. Deze dieren komen meestal het asiel binnen via het zwerfkattenproject van de stad (in samenwerking met Katodd) en worden er liefdevol opgvangen door de asielbeheerster Magda Muyllaert of door een van de opvangmoekes. Na controle en in ordestelling door de contractdierenarts komen deze katten op de site ter adoptie. Het asiel voert een anti-euthanasie politiek!

License number: Hk30402362
Founded: 12/2013
Contact person: Patricia Rotsaert
Address: Hellestraat 10
City: 9800 Deinze, Oost-Vlaanderen
Phone:0494 47 70 86
Email:
Website: http://www.kat-op-de-dool-deinze.be
We speak: Dutch
Social media:
List of our pets